Φόρμα υποβολής αναφοράς

Ενημερωθείτε για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Συνήγορο του Πολίτη.


Συμπληρώστε τα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα», «Πατρώνυμο» και «Θέμα» με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Προσωπικά Στοιχεία Αναφορά

μέχρι 4000 χαρακτήρες
Σημείωση: Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο "Επιβεβαίωση καταχώρησης αναφοράς", το οποίο θα σας γνωστοποιεί τον κωδικό ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αναφοράς (ΚΠΑ). Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μηνύματα βεβαιωθείτε πως αυτά δεν έχουν καταλήξει σε φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας.
Συνοδευτικά αρχεία
(αποδεκτοί τύποι: .bmp, .doc, .docx, .jpg, .odt, .ods, .odp, .pdf, .png, .pps, .ppsx, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx)


Προσθήκη επιπλέον αρχείου

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή