Τα νέα μας

Όλα | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 613.

2017

 • Νέο- 04/08/2017
  - Ακατάσχετα τα έκτακτα προνοιακά βοηθήματα στους οικονομικά αδύναμους πολίτες
  Ο πολύ πρόσφατος νόμος 4483/2017 προβλέπει ότι τα βοηθήματα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήμους σε οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 02/08/2017
  - Ενέργειες του Συνηγόρου για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν.4305/2014 (A΄ 237)
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.4305/2014 (Α΄237), σας γνωστοποιούμε ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στη με αριθμ.πρωτ.: Φ.161/47571/18-12-2015 - ΑΔΑ:6ΡΖΙΙΜ0-Η0Ο απόφαση καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων (data sets) της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ.πρωτ.: Φ.161/10541/17-03-2016 -ΑΔΑ: 64ΩΘΙΜ0-6ΞΘ όμοια και η οποία ισχύει ως έχει.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/07/2017
  - Απαράδεκτες συνθήκες κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη
  Σημαντικός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων υφίσταται ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στέρησης της ελευθερίας, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από σειρά αυτοψιών στη Βόρεια Ελλάδα, σε αστυνομικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης και σε κέντρα όπου φιλοξενούνται ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες στα Διαβατά, τα Λαγκαδίκια, τη Βόλβη, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβάλα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/07/2017
  - Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού: δύο (2) θέσεις κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ ή μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας Αρχειονόμων –Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου/ειδικότητας Αρχειονόμων, κατηγορίας ΠΕ της Δ/νσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 27/07/2017
  - Επίσκεψη των Συνηγόρων του Πολίτη της Ολλανδίας και της Χώρας των Βάσκων
  Τον ρόλο και τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας των Συνηγόρων του Πολίτη για την προστασία των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ημεδαπών, μεταναστών και προσφύγων συζήτησαν, στις 24 και 25 Ιουλίου 2017, οι Συνήγοροι της Ελλάδας Ανδρέας Ποττάκης, της Ολλανδίας Reinier van Zutphen, και της Χώρας των Βάσκων Manuel Lezertua, στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη στην Αθήνα. Ο Συνήγορος του Πολίτη με τον Ολλανδό ομόλογό του επισκέφτηκαν επίσης τη Βουλή και είχαν συνάντηση με τους Αντιπροέδρους, Τάσο Κουράκη και Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 19/07/2017
  - Συμπληρωματικό χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων
  Κοινοποίηση συμπληρωματικού χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για την απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη"
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/07/2017
  - Αυτεπάγγελτη έρευνα για την υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων
  Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για την υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων ξεκινά σήμερα, 12 Ιουλίου 2017, ο Συνήγορος του Πολίτη, με απόφασή του που δημοσιοποιείται παρακάτω. Η έρευνα αφορά την εξασφάλιση προστασίας του βιολογικού υλικού, από ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) που παύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τα μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν και προγραμματίζουν να λάβουν, την τήρηση των βασικών δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας, τις διαδικασίες αδειοδότησης των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ και τις διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 10/07/2017
  - Τροποποιητικός και συμπληρωματικός Πίνακας Προεπιλεγέντων
  Κοινοποίηση τροποποιητικού και συμπληρωματικού Πίνακα Προεπιλεγέντων για την απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη".
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 07/07/2017
  - Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων
  Κοινοποίηση χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για την απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη".
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 07/07/2017
  - Ο Συνήγορος του Πολίτη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
  Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη, είχε σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης με αντικείμενο την εξέταση των προβλημάτων του νόμου για την προστασία των αδέσποτων και των ζώων συντροφιάς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης παρουσίασης από κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, των θέσεων και προτάσεων της Αρχής σχετικά με το θέμα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 07/07/2017
  - Κράτος και δημόσια διοίκηση: προς ένα νέο σύμφωνο συμβίωσης
  Ομιλία του Συνηγόρου του Πολίτη προς τους σπουδαστές/στριες της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά την Τελετή Έναρξης της σειράς την Τετάρτη 5/7/2017.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 03/07/2017
  - Νομικά αβάσιμη είχε κρίνει από το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη τη βάση υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ κλάδου ασθενείας
  Για το ζήτημα σχετικά με τη βάση υπολογισμού της εισφοράς συνταξιούχων 4% υπέρ Κλάδου Ασθένειας σε είδος, μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε, από τον Αύγουστο του 2013 εκπονήσει σχετικό πόρισμα το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.amfisbitiseis-eisfores.187067.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 29/06/2017
  - Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες
  Συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της δασικής νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει εντοπίσει με σειρά από παρεμβάσεις του, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος ή έρχονται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία αλλά και τη νομολογία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 09/06/2017
  - Αυτεπάγγελτες έρευνες για αναισθησιολόγους και επαναπροωθήσεις
  Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για δύο θέματα ξεκινά σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη, με αντίστοιχες αποφάσεις του που δημοσιοποιούνται παρακάτω. Η μία υπόθεση αφορά την φερόμενη άρνηση αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης επικαλούμενοι λόγους ηθικής συνείδησης. Η άλλη αφορά τις φερόμενες παράτυπες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία από τις ελληνικές αρχές, τούρκων πολιτών οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ελλάδα αναζητώντας διεθνή προστασία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 09/06/2017
  - Ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων
  Απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α΄10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α΄ 7) και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4443/2016(Α΄232).
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 02/06/2017
  - Εκδήλωση του Συνηγόρου με ομολόγους θεσμούς της περιοχής, παρουσία της Αντιπροέδρου της Βουλής
  Τρόπους στενότερης συνεργασίας με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, συζήτησαν ο Συνήγορος του Πολίτη με τον Συνήγορο της Τουρκίας, τον Συνήγορο της Σερβίας και αντιπροσωπείες από τους ομολόγους θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου και της ΠΓΔΜ. Την εκδήλωση που φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του Κοινοβουλίου, χαιρέτισε η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η υπεύθυνη της FRONTEX για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νωρίτερα ο Συνήγορος είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον ομόλογο του της Τουρκίας.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 01/06/2017
  - Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις μεταναστευτικές ροές και την προστασία των προσφύγων
  Την ειδική έκθεσή του με θέμα «Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων - Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων» έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη, Αντρέας Ποττάκης. Στην πρώτη της ειδική έκθεση για τα θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή αποτυπώνει τα συμπεράσματά της για τη διαχείριση των πληθυσμιακών ροών, µε ιδιαίτερη έμφαση στη χρονική περίοδο από την έκρηξη του αριθμού των μετακινούμενων πολιτών τρίτων χωρών μέχρι και ένα έτος περίπου από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Την εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 29/05/2017
  - Ο Συνήγορος στη Βουλή για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
  Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του περιβάλλοντος ενημέρωσε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς. Ο Βοηθός Συνήγορος μίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα «Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων» και αναφέρθηκε στην εμπειρία και το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής, σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ο Συνήγορος έχει επισημάνει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας και της αρχής προφύλαξης και έχει ζητήσει τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Κρίνει επίσης, απαραίτητη την ανάληψη οικείας νομοθετικής πρωτοβουλίας του αρμόδιου ή των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών σε έναν τομέα κρίσιμο για την ποιότητα ζωής αλλά και την επιχειρηματική πρωτοβουλία.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 26/05/2017
  - Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  Στις 24 Μαΐου 2017, ο Συνήγορος του Πολίτη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής LIBE (Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Συνήγορο συνόδευαν ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικοί επιστήμονες. Ο Συνήγορος παρουσίασε το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής και ειδικότερα τις παρεμβάσεις της σχετικά με θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία. Οι Ευρωβουλευτές ενημέρωσαν τον Συνήγορο για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους σε χώρους υποδοχής και κράτησης αλλοδαπών στην Λέσβο και την Κω, και ζήτησαν στενότερη συνεργασία και επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή σε ό,τι αφορά κυρίως θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και προστασίας προσφύγων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 25/05/2017
  - Ο Συνήγορος στη συνάντηση του δικτύου Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης
  "Μεταχείριση ατόμων με νοητικές διαταραχές σε καθεστώς κράτησης" ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης του δικτύου Ν.Α. Ευρώπης των εθνικών μηχανισμών πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (OPCAT), που οργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη της Σερβίας στο Βελιγράδι, στις 25 & 26 Μαΐου 2017. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Γιώργος Νικολόπουλος. Ομάδες εργασίας ανέπτυξαν τα ειδικότερα ζητήματα της αντιμετώπισης κρατουμένων με νοητικές διαταραχές από την αστυνομία, τη φυλακή και τα ψυχιατρεία καθώς και από προνοιακά ιδρύματα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 613.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή