Παρεμβάσεις μας

Όλα | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 1448.

2017

 • Νέο- 21/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παύση λειτουργίας καταστήματος στη Χαλκίδα λόγω αυθαιρεσιών και ηχορύπανσης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την εξέταση αναφοράς πολιτών σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στη Χαλκίδα που είχε επεκταθεί δια αυθαιρέτου στεγάστρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, όταν διαπίστωσε τη μη σύννομη λειτουργία του, ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ενεργήσουν αρμοδίως. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ήρθη η άδεια παραχώρησης απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, αποξηλώθηκε το αυθαίρετο στέγαστρο, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η παύση λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • Νέο- 20/11/2017 - Δελτίο Τύπου
  - Διάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνομία
  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-409/16 που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικό ερώτημα που του απηύθυνε το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα όρου προκήρυξης σχετικά με την πρόσβαση σπουδαστών στα Σώματα Ασφαλείας. Όπως είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ο Συνήγορος, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο όρος προκήρυξης σε διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., αποτελεί έμμεση διάκριση δεδομένου ότι θέτει σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • Νέο- 17/11/2017 - Δελτίο Τύπου
  - Ο Συνήγορος του Πολίτη για το Σχέδιο Νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις»
  Προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου με αντικείμενο την «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις». Οι προτάσεις του Συνηγόρου βασίζονται στην εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ανεξάρτητη Αρχή από τη διερεύνηση υποθέσεων με θέμα τη λατομική/μεταλλευτική δραστηριότητα μετά από καταγγελίες πολιτών.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • Νέο- 16/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Εξέλιξη πτυχιούχων μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην κατηγορία «Ενεργειακοί επιθεωρητές Β΄τάξης»
  Πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή Α΄ τάξης, δεν εξελίσσονται στην κατηγορία του ενεργειακού επιθεωρητή Β΄ τάξης, λόγω νομοθετικού κενού.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 03/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταχώρηση συμβολαίου από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης
  Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα την καταχώρηση συμβολαιογραφικής πράξης από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, παρότι η σχετική αίτηση είχε κατατεθεί το Μαϊο του 2017 δεν είχε προβεί στην καταχώρηση της πράξης, με σοβαρές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, προέβη τον Αύγουστο στην σχετική καταχώρηση.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 02/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αντιρρησίες συνείδησης: Διασαφηνίστηκαν οι προϋποθέσεις επιλογής φορέα για εναλλακτική θητεία
  Με εισήγηση του Συνηγόρου, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας επισήμανε στους φορείς απασχόλησης αντιρρησιών συνείδησης ότι υπο-χρεούνται να τους παρέχουν επαρκείς συνθήκες στέγασης ή να εξασφαλίζουν εγκαίρως τα αναγκαία ποσά προκειμένου να τους καταβάλ-λουν το προβλεπόμενο αντίτιμο.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/10/2017 - Δελτίο Τύπου
  - Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού
  Έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, απευθύνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού με Δημόσια Θέση που υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 30/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς στον Δήμο Ιωαννιτών
  Ο Συνήγορος εξέτασε υπόθεση πολιτών, με αίτημα την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων της εισφοράς σε χρήμα σε ποσοστό 20% του εφάπαξ ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών. Η επιστροφή του 20% της εφάπαξ καταβολής της εισφοράς ζητείται βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4315/2014. Όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ο πρώτος εκ των αναφερομένων κατέβαλε την εισφορά σε χρήμα εφάπαξ στις 24/12/2014, ήτοι την ίδια ημέρα έναρξης ισχύος του Ν. 4315/2014, και οι άλλοι δύο κατέβαλαν εφάπαξ τις εισφορές τους στις 29/12/2014, ήτοι πέντε ημέρες μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου. Συνεπώς, εφόσον οι οφειλές τους ήταν μεν βεβαιωθείσες αλλά δεν ήταν ολοσχερώς καταβληθείσες, καθώς κατεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών και η Νομική Υπηρεσία του οικείου Δήμου εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν οι τρεις αναφερόμενοι ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 30/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μερική ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
  Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορά πολίτη σχετικά με αίτημα ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Από το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων δεν είχε επί μακρόν ανταποκριθεί στις έγγραφες οχλήσεις του Τμήματος Αξιοποίησης Περιουσίας Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του σχετικά με την περαιτέρω αξιοποίηση για κοινωφελείς σκοπούς των εναπομεινάντων οικοπέδων, τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί το 1969 για τη στέγαση σεισμοπλήκτων. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισηγήθηκε τη μερική ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης του οικοπέδου, πρώην ιδιοκτησίας του πολίτη.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 25/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης κατόπιν δικαστικής απόφασης
  Διαγράφονται τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων ταοποία οι κάτοχοι είχαν πωλήσει αλλά οι αγοραστές δεν είχαν ολοκληρώσει την μεταβίβαση
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 25/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή ποσού που παρακρατήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από σύνταξη αναπηρίας τέως υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά τέως τακτικού υπαλλήλου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, ο οποίος ζήτησε να επιστραφούν οι αποδοχές ενός μηνός, που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία και αφορούσαν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε μεν απολυθεί από την υπηρεσία του Ιδρύματος, ως ανίκανος προς εργασία μετά την κρίση της ΒΥΕ, δεν είχε όμως ακόμα συνταξιοδοτηθεί, αφού ευρισκόμενος σε αναρρωτική άδεια δεν πληροφορήθηκε την ημερομηνία λήξης της συντάξιμης υπηρεσίας του και καθυστέρησε να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 13/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Έκδοση τίτλων σπουδών δημοτικού σχολείου για αλλοδαπούς ανηλίκους
  Κοινωνική υπηρεσία Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη μετά τη διαπίστωση ότι το δημοτικό σχολείο της περιοχής, όπου φοιτούσε αριθμός αλλοδαπών ανηλίκων που φιλοξενούνταν στο ίδρυμα, δεν αντιμετώπιζε ως εγγεγραμμένους κανονικά τους μαθητές αυτούς. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εγγράφονται στα δημόσια σχολεία κατ’ εξαίρεση και με ελλιπή δικαιολογητικά τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα. Η θετική έκβαση της παρέμβασης του Συνηγόρου συνέπεσε με τη πρόσφατη θέσπιση ρητής διάταξης για το ζήτημα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
  Αποδοχή παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών σε γονέα ευρισκόμενο σε διάσταση χωρίς την προσκόμιση δικαστικής απόφασης κηδεμονίας
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 11/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Με παρέμβαση του Συνηγόρου διορθώθηκε εσφαλμένη συνταξιοδοτική απόφαση η οποία χορηγούσε μικρότερο ποσό σύνταξης
  Με παρέμβαση του Συνηγόρου διορθώθηκε εσφαλμένη συνταξιοδοτική απόφαση, η οποία προσδιόριζε αυθαίρετα την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, και εξαιτίας αυτού του λόγου χορηγούνταν μικρότερο ποσό σύνταξης.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 10/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Πρόστιμο σε επιχείρηση για απόλυση εγκύου μετά από εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη
  Άκυρη η καταγγελία συμβάσεως εργασίας προστατευόμενης μητέρας όταν δεν αναγράφεται στο έγγραφο της καταγγελίας σπουδαίος λόγος, ακόμη και αν αυτός κοινοποιήθηκε στην εργαζόμενη μεταγενεστέρως με εξώδικο.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 09/10/2017 - Ειδική Έκθεση
  - Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις επιστροφές αλλοδαπών
  Την ειδική έκθεσή του για τις επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους κατά το 2016 έδωσε, στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. Στην τρίτη της ειδική έκθεση για το θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπιστώνει τη μείωση των επιχειρήσεων αναγκαστικής απομάκρυνσης το 2016 και την αύξηση του αριθμού κρατούμενων σε προαναχωρησιακά κέντρα. Ο Συνήγορος επαναλαμβάνει και φέτος ότι η ΕΛΑΣ οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τους υπό απομάκρυνση αλλοδαπούς για την επικείμενη επιχείρηση και να αιτιολογεί εξατομικευμένα και επαρκώς ενδεχόμενη χρήση μέσων δέσμευσης και περιορισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Συνήγορος εκφράζει τον προβληματισμό του για τη διαχείριση των μικτών ροών στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 06/10/2017 - Πόρισμα
  - Άρνηση αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης
  Με το υπ’ αρ. πρωτ. Γρ.Συν.106/9.6.2016 έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με την άρνηση των αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης, επικαλούμενοι λόγους ηθικής συνείδησης (ΦΥ 230165/2017) και συντάσσει το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 05/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο
  Ο ΔΟΑΤΑΠ υποχρεούται να εξετάζει και να αναγνωρίζει αλλοδαπούς τίτλους σπουδών Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 04/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡΓΟΣΕ
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου από την ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμένα, αν και το ποσό της αποζημίωσης είχε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο) και δεν ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ, η αναφερόμενη αδυνατούσε να το εισπράξει, καθώς η αρμόδια υπηρεσία της ζητούσε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 03/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διόρθωση τεκμαρτού υπολογισμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ
  Ο Συνήγορος διερεύνησε υπόθεση υπέρμετρης χρέωσης πολίτη από τον ΔΕΔΔΗΕ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο προβληματικής λειτουργίας του μετρητή της παροχής του. Ειδικότερα, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπίστωσε μη δικαιολογημένη μεταβολή στην κατανάλωση της παροχής καταλόγισε στον πολίτη ρευματοκλοπή, επιβαρύνοντάς τον με τον τεκμαρτό υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 30-3-2015 έως 28-2-2016 και τις λοιπές χρεώσεις που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 1448.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή