Οδηγοί και φυλλάδια

 

Ποιός είναι και τι κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, 2012

Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, 2005

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, 2014

Πρακτικός οδηγός για Δημοτικές Αρχές, 2012

Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!

Καταπολέμηση των διακρίσεων

Εγκυμοσύνη, Μητρότητα και Εργασιακά Δικαιώματα

Για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής (english version)

Διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Οδηγός & Ιστοχώρος για τις Ευάλωτες Ομάδες

"Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού": πρακτικός Οδηγός για την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους, 2016

 

Ποιος είναι και τι κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη

Κορυφή σελίδας

 

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, 2012

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Δείτε επίσης Οδηγός Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2012 "Θεμελιώδης αρχές της Δημόσιας Διοίκησης για τους υπαλλήλους της Ε.Ε."

Κορυφή σελίδας

 

Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, 2005

Κορυφή σελίδας

 

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, 2014

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

Κορυφή σελίδας

 

Πρακτικός οδηγός για Δημοτικές Αρχές, 2012

Πρακτικός οδηγός για Δημοτικές Αρχές

 

Κορυφή σελίδας

 

Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις

 

Κορυφή σελίδας

 

Καταπολέμηση των διακρίσεων

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις

Κορυφή σελίδας

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις

Κορυφή σελίδας

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις

Κορυφή σελίδας

 

Εγκυμοσύνη, Μητρότητα και Εργασιακά Δικαιώματα

Εγκυμοσύνη, Μητρότητα και Εργασιακά Δικαιώματα

Εγκυμοσύνη, Μητρότητα και Εργασιακά Δικαιώματα

Κορυφή σελίδας

 

Για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής

Φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία του Περιβάλλοντος

Κορυφή σελίδας

 

Αγγλικό φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος

Κορυφή σελίδας

 

Διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Για τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Κορυφή σελίδας

 

Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων

Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Κορυφή σελίδας

 

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κορυφή σελίδας

 

Οδηγός & Ιστοχώρος για τις Ευάλωτες Ομάδες

Κορυφή σελίδας

 

"Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού": πρακτικός Οδηγός για την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους, 2016

Κορυφή σελίδας

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή