Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊσταμένη τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης: Μαρίνα Κακαβά κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 210-7289658
________________________________________________________________________________
 
Καραγιάννης Λουκάς, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού -  210-7289608
Βερβεράκη Κλεοπάτρα, κλάδου  ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού - 210-7289646
Βαρδαλάκη Ευγενία, κλάδου  ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού  - 210-7289687
Καλαματιανού Μαρία - Αριστέα,  κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού - 210-7289686
Νάκου Βιργινία,  κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού -  210-7289825
Μπούτσαλη Πελαγία,  κλάδου ΔΕ  Διοικητικού Οικονομικού - 210-7289775
Παπαδόπουλος Δημήτριος,  κλάδου ΔΕ  Διοικητικού Οικονομικού - 210-7289642
Θέος Ιωάννης,  κλάδου ΥΕ1
Καπάρος Σπύρος, κλάδου ΥΕ1

 

 Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.11 του ΠΔ 273/99 είναι αρμόδιο για:

       •  Την παραλαβή της εισερχόμενης αλληλογραφίας.
       •  Τη διακίνηση της πάσης φύσεως εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 
       •  Τη διαδικασία πρωτοκόλλησης του συνόλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (υπηρεσιακών, αναφορών και σχετικών) της Αρχής.
       •  Την υποστήριξη των απαιτούμενων βοηθητικών εργασιών της Αρχής (εξωτερικές εργασίες, συναλλαγές με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων).
       •  Τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή δικαιολογητικών καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή