Υποβολή αναφοράς

7. Μπορεί κάποιος να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη για λογαριασμό τρίτου;

Κατ’ αρχήν μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση εκ του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του.

Ειδικά για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, αναφορά μπορεί να υποβάλει κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος: το παιδί, ο γονέας/ κηδεμόνας του (δεν απαιτείται να συναινούν και οι δύο γονείς), συγγενής, επίτροπος ή άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού (γείτονας, επαγγελματίας, υπηρεσία, σύλλογος, ομάδα ανηλίκων, κ.ά.).

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή