Υποβολή αναφοράς

6. Μπορεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως φορέας δικαιωμάτων των οποίων η προάσπιση ανήκει στις αρμοδιότητές του, όπως λ.χ. ΑΕΙ για θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, Εκκλησία για θρησκευτική ελευθερία κ.ο.κ., ή αν προασπίζεται συλλογικά δικαιώματα εκπροσωπώντας τα μέλη του, όπως λ.χ. δικηγορικός ή ιατρικός σύλλογος, επιμελητήριο, δήμος για περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ο.κ..

Όχι όμως αν πρόκειται για ζήτημα που ανάγεται στη σχέση του ΝΠΔΔ με το κράτος, όπως λ.χ. Δήμος κατά Περιφέρειας.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή