Που παρεμβαίνουμε

21. Προσπάθησα να υποβάλω γραπτό αίτημα σε δημόσια υπηρεσία αλλά αρνήθηκαν να το παραλάβουν. Είναι νόμιμη η συμπεριφορά αυτή της Διοίκησης;

Ασφαλώς όχι. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οποιοδήποτε  έγγραφο απευθύνεται σ’ αυτή. Σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (άρθρα 4 & 12), κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή