Που παρεμβαίνουμε

16. Η αναφορά μου στον Συνήγορο του Πολίτη ή η παρέμβασή του, αναστέλλει τις προθεσμίες μέσα στις οποίες μπορώ να προσφύγω στη δικαιοσύνη για την ίδια υπόθεση ή να στραφώ εναντίον μιας δικαστικής απόφασης;

Όχι, οι προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από τυχόν αναφορά ή παρέμβαση της Αρχής. Πληροφορίες για τις προθεσμίες αυτές, καθώς και για κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη, μπορεί να σας παράσχει μόνο δικηγόρος.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή