Που παρεμβαίνουμε

13. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέχει γενικές πληροφορίες;

Όχι. Αν θέλετε να πληροφορηθείτε τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την περίπτωσή σας, ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνετε για να υποβάλετε το αίτημά σας στη διοίκηση, ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε, κ.λπ., θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή/και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και καλώντας το νούμερο 1500 (τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών).

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή