Που παρεμβαίνουμε

8. Έχω πρόβλημα με Τράπεζα και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να βοηθήσει;

Όχι. Προβλέπεται ρητά ότι όλες πλέον οι Τράπεζες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη. Μπορείτε ενδεχομένως να απευθυνθείτε στον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ή στην Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή