Που παρεμβαίνουμε

3. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα για θέματα προσλήψεων;

Μόνον εφόσον αυτές δεν διενεργούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή