Που παρεμβαίνουμε

2. Υπάρχουν κρατικοί φορείς που δεν ελέγχει ο Συνήγορος του Πολίτη;

Από τον Συνήγορο του Πολίτη δεν ελέγχονται:

  • οι Υπουργοί και Υφυπουργοί για τη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας (π.χ. η νομοθετική πρωτοβουλία τους)
  • τα Θρησκευτικά Νομικά πρόσωπα (εκτός εάν η υπόθεση αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού)
  • οι Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές και οι διοικητικές τους υπηρεσίες (π.χ. οι γραμματείες δικαστηρίων, κ.λπ.). Ωστόσο ελέγχονται δημόσιες υπηρεσίες που τελούν υπό εισαγγελική εποπτεία, όπως φυλακές, ληξιαρχεία, υποθηκοφυλακεία
  • οι Στρατιωτικές υπηρεσίες, μόνο για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας.  Ωστόσο ελέγχονται στρατιωτικές μονάδες και στρατολογικές υπηρεσίες για θέματα δικαιωμάτων των στρατευσίμων
  • το Υπουργείο Εξωτερικών μόνο για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο ελέγχονται τα προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό για διαφορές με συναλλασσόμενους έλληνες ή αλλοδαπούς
  • η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για κάθε ενέργειά της
  • το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)
  • οι Ανεξάρτητες Αρχές, μόνο ως προς την κύρια λειτουργία τους
  • το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
  • η Βουλή, για οποιοδήποτε θέμα

Εκτός από τα Θρησκευτικά Νομικά πρόσωπα και τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει τους παραπάνω φορείς ως εργοδότες, στην περίπτωση που εργαζόμενος/η σε αυτούς αντιμετωπίζει δυσμενή μεταχείριση λόγω φύλου.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή