Παραδείγματα παρέμβασης

13. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει εκλογές διδασκόντων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ ή βαθμολόγηση γραπτών εισαγωγικών, προαγωγικών, πτυχιακών εξετάσεων είτε στο πλαίσιο αναγνώρισης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών δικαιωμάτων;

Εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις επιστημονικής κρίσης, ελέγχεται μόνον η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και όχι η ουσία.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή