Παραδείγματα παρέμβασης

12. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για επιβολή κυρώσεων σε υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες;

  • Σε υπαλλήλους: όχι απ’ ευθείας, παρά μόνον αφού κατατεθεί σχετική καταγγελία ιδιώτη στην οικεία υπηρεσία (λ.χ. αστυνομική διεύθυνση), οπότε ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να παρακολουθήσει το κατά πόσον η καταγγελία αυτή θα διερευνηθεί με τη δέουσα ταχύτητα, πληρότητα και αντικειμενικότητα.
  • Σε επαγγελματίες: μόνον αν το συγκεκριμένο επάγγελμα υπάγεται στην πειθαρχική δικαιοδοσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (π.χ. δικηγορικοί ή ιατρικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, κ.ο.κ.), οπότε και πάλι πρέπει να προηγηθεί καταγγελία στο οικείο ΝΠΔΔ.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή