Παραδείγματα παρέμβασης

10. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να παρέμβει σε θέματα που αφορούν σχέσεις ή/και επικοινωνία μεταξύ παιδιών – γονέων διαζευγμένων ή σε διάσταση;

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα, σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, να μεσολαβεί και μεταξύ ιδιωτών. Εφόσον λάβει σχετική αναφορά, μπορεί να παρέμβει είτε προς την κατεύθυνση των γονέων, είτε να απευθυνθεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε δημόσιους φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες, σχολείο) ή/και στην Εισαγγελία.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή