Παραδείγματα παρέμβασης

8. Γίνεται προσπάθεια μία παραγωγική μονάδα να εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να διαπιστώσει τη νομιμότητα της εγκατάστασης;

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να διαμεσολαβήσει προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία έγκρισης χωροθέτησης και εγκατάστασης έργων και δραστηριοτήτων (π.χ. βιοτεχνία, ξενοδοχείο, βιομηχανία), όπως επίσης και η διαδικασία έγκρισης και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (π.χ. διοικητικά έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος).

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή