Παραδείγματα παρέμβασης

5. Όταν ασθένησα αιφνιδίως, καθυστέρησε η μεταφορά μου σε νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, αλλά και όταν αυτή πραγματοποιήθηκε, οι υποδομές του νοσοκομείου αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του περιστατικού μου. Επίσης, κατά τη διάρκεια νοσηλείας μου δεν μου παρασχέθηκε η ενδεδειγμένη περίθαλψη. Μπορώ να απευθυνθώ στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι. Η Αρχή εξετάζει αναφορές που σχετίζονται με την οργάνωση των μονάδων υγείας, την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ασθενών σε αυτές και την επάρκειά τους σε κτιριακή υποδομή, υλικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Για παράδειγμα εξετάζει αναφορές που έχουν ως αντικείμενο την απουσία εφημερεύοντος γιατρού, την καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να μεταφέρει ασθενή, κλπ. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη αντιμετωπίζει υποθέσεις σχετικές με παροχή ακατάλληλης περίθαλψης, δηλαδή περίθαλψης που δε συνάδει με τους κανόνες της επιστήμης και τους Κώδικες Δεοντολογίας των Επαγγελμάτων Υγείας.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή