Παραδείγματα παρέμβασης

2. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να ελέγξει την ορθότητα αποφάσεων της Διοίκησης που αφορούν το ύψος χρηματικών παροχών ή υποχρεώσεων; Για παράδειγμα, μπορεί η Αρχή να ελέγξει την ορθότητα συνταξιοδοτικής απόφασης, εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ, λογαριασμού ΔΕΚΟ, κ.ο.κ.;

Ναι, υπό τις προϋποθέσεις ότι, αφενός έχετε ήδη καταθέσει την αντίρρησή σας στην αρμόδια υπηρεσία και αφετέρου, στο κείμενο της αναφοράς εξειδικεύονται τα λάθη της Διοίκησης που οδήγησαν σε μη σύννομο αποτέλεσμα. Παράλληλα, στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται και η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του οικείου φορέα.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή