Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες


Ομιλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, επισκέφτηκε στις 21 Απριλίου 2017 ο νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος.

Ακολούθησε παρουσίαση στο προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής των πλέον σημαντικών ελληνικών υποθέσεων που απασχόλησαν το Δικαστήριο.

 

 

Ο Συνήγορος στο δίκτυο των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης της Ε.Ε.

Η διενέργεια αυτοψιών σε χώρους κράτησης, η υποβολή εκθέσεων και συστάσεων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, καθώς και οι σχέσεις με τους φορείς λήψης αποφάσεων και την κοινωνία των πολιτών ήταν τα βασικά θέματα της εναρκτήριας συνέλευσης του δικτύου των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (NPMs), στην οποία συμμετείχε ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Γιώργος Νικολόπουλος. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν στο Στρασβούργο, στις 4-5 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Υποεπιτροπής του ΟΗΕ για την πρόληψη των βασανιστηρίων (SPT), της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων (CPT), του ΟΑΣΕ (OSCE / ODIHR), του Παρατηρητηρίου των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης (NPM Obs), καθώς και εκπρόσωποι από κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. Με το ν. 4228/2014 η Ελλάδα επικύρωσε το «Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» (OPCAT) και ανατέθηκε η ειδική αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης στο Συνήγορο του Πολίτη.

 

Ομιλία του Συνηγόρου του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση

Τα προβλήματα στη διαχείριση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές και οι προκλήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν το θέμα της ομιλίας του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, στο συμπόσιο ομολόγων θεσμών στη Βαρκελώνη, στις 4 Απριλίου 2017, με τίτλο «Προκλήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη ΙΙ – Λαϊκισμός, υποχώρηση των δικαιωμάτων και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη». Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Συνήγορος της Καταλονίας, ο Ανδρέας Ποττάκης αναφέρθηκε στην έλλειψη μιας ξεκάθαρης, ολοκληρωμένης πολιτικής, στα ελλείμματα σχεδιασμού και προοπτικής στη διαχείριση της κρίσης από τις αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα στα προβλήματα στην υποδοχή, καταγραφή και φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, καθώς επίσης και στα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την τελευταία διετία.

- Η ομιλία του Συνηγόρου (στα αγγλικά)
- Ιστοσελίδα του συμποσίου
- Φωτογραφία: Συνήγορος της Χώρας των Βάσκων
- Video ομιλίας Συνηγόρου του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση (έναρξη ομιλίας: 1:24:15) (πηγή: Parlament.cat)

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή