Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών (2017)

Αύξηση κατά 60% του αριθμού των διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών για το 2017, χωρίς ωστόσο αντίστοιχη αύξηση στους αριθμούς των επιστρεφομένων στις χώρες καταγωγής τους, διαπιστώνει σε νέα ειδική έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη. Στην τέταρτη κατά σειρά έκθεσή της με θέμα τις επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών και επανεισδοχής στην Τουρκία, η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις ως προς τα μέσα δέσμευσης. Ωστόσο διαπιστώνει το σταθερό έλλειμμα έγκαιρης και με διερμηνέα ενημέρωσης των επιστρεφομένων καθώς και τη μερική μόνον πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Συνήγορος εκφράζει τον προβληματισμό του για τις διακηρύξεις αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών αν δεν συνοδεύονται από εγγυήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Δείτε την Ειδική έκθεση για τις Επιστροφές Αλλοδαπών (2017)

 

Μελέτη για τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο παρουσίασε ο Συνήγορος του Πολίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων (IOI)

Την αποτίμησή του για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο της περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, στο πλαίσιο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων (International Ombudsman Institute - IOI) στο οποίο συμμετέχει ως περιφερειακός διευθυντής. Δείτε το δελτίο τύπου

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή