Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τις αλλαγές στον προσδιορισμό της παλαιότητας των αυτοκινήτων κατά τη φορολόγησή τους

Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τις αλλαγές στον προσδιορισμό της παλαιότητας των αυτοκινήτων κατά τη φορολόγησή τους

Περιγραφή

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για την επιβάρυνσή τους με το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επειδή η παλαιότητα των αυτοκινήτων τους υπολογίζεται, όχι με βάση την πραγματική ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους, αλλά με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το έτος μεταβίβασής τους από τον ΟΔΔΥ.
Η Αρχή, αφού διαπίστωσε ότι το ζήτημα αφορά επιπλέον και στα τέλη κυκλοφορίας, στο τεκμαρτό εισόδημα και στην έκτακτη εισφορά, επεσήμανε ότι τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης των πολιτών. Ως εκ τούτου, πρότεινε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να υπολογίζεται η παλαιότητα των οχημάτων με βάση το πραγματικό έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους.
Η Αρχή ενημερώθηκε ότι επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζεται τροποποίηση των σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας διατάξεων. Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική επίλυση, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, των υπόλοιπων ζητημάτων που είχε θέσει.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή