Ακατάσχετα τα έκτακτα προνοιακά βοηθήματα στους οικονομικά αδύναμους πολίτες

Ακατάσχετα τα έκτακτα προνοιακά βοηθήματα στους οικονομικά αδύναμους πολίτες

Με το άρθρο 51 του πολύ πρόσφατου νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.07.17) του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι τα βοηθήματα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήμους σε οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του, επισημαίνοντας ότι αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα για την προστασία των πάσης φύσεως βοηθημάτων που χορηγούνται στους ευάλωτους πολίτες.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή