Αποδοχή προτάσεων Συνηγόρου για επέκταση δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αποδοχή προτάσεων Συνηγόρου για επέκταση δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Προτάσεις που είχε διατυπώσει ο Συνήγορος, για την επέκταση δικαιωμάτων πολιτών στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενσωματώθηκαν σε πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Με την ψήφιση του Νόμου 4325/2015, υιοθετήθηκαν οι προτάσεις της Αρχής και οι διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζουν τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, την πρόσβαση σε έγγραφα και την πρωτοκόλληση αιτήσεων, πλέον εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θεσπίζεται, ως υποχρέωση, η παροχή έγγραφης ενημέρωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας σε υπαλλήλους, που έχουν υποβάλει αιτήσεις σχετικά με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή