Απελευθέρωση της χρήσης ακατάσχετων ποσών δεσμευμένων λογαριασμών

Απελευθέρωση της χρήσης ακατάσχετων ποσών δεσμευμένων λογαριασμών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς τους συναρμόδιους φορείς της Πολιτείας και του τραπεζικού συστήματος προκειμένου να απελευθερωθεί η χρήση των ακατάσχετων ποσών δεσμευμένων λογαριασμών, καθώς οι δικαιούχοι:
α) δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ακατάσχετο ποσό μέσω ΑΤΜ,
β) αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν χρεωστικές κάρτες συνδεόμενες με τους λογαριασμούς αυτούς, ενώ και οι συνδεδεμένες πάγιες εντολές παύουν να είναι ενεργές,
γ) δεν μπορούν να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των λογαριασμών αυτών.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με έγγραφο που απέστειλε στο Συνήγορο στα τέλη Ιουνίου 2017, απάντησε ότι για τρεις από τις έξι τράπεζες-μέλη της που δραστηριοποιούνται στη λιανική τραπεζική δεν υφίσταται πλέον θέμα παρακώλυσης χρήσης και ότι οι υπόλοιπες είχαν ήδη δρομολογήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων μηχανογραφικών εφαρμογών. Σε συνέχεια δε του εγγράφου αυτού, ο Συνήγορος έλαβε στις αρχές Αυγούστου 2017 νεότερη ενημέρωση από την Ένωση ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές σε δύο ακόμη συστημικά σημαντικές τράπεζες-μέλη της και απομένει να επιβεβαιώσει αντίστοιχη εξέλιξη μόνο μία τράπεζα-μέλος της.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή