Ανάκληση παραγγελίας κατάσχεσης περιουσίας οφειλέτη του ΙΚΑ

Ανάκληση παραγγελίας κατάσχεσης από το ΙΚΑ λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας καταλογισμού

Περιγραφή

Ο Συνήγορος, εξετάζοντας αναφορά πολίτη, διαπίστωσε ότι είχε εκδοθεί από το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ Πειραιά ατομική ειδοποίηση οφειλής χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία καταλογισμού της, και συγκεκριμένα χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση καταλογιστικής πράξης. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Κέντρου Εισπράξεως Ασφαλιστικών Οφειλών Πειραιά εισηγήθηκε την ανάκληση της ήδη εκδοθείσας παραγγελίας αναγκαστικής κατάσχεσης της περιουσίας του πολίτη, ενώ το αρμόδιο όργανο του ΙΚΑ εξέδωσε την ελλείπουσα καταλογιστική πράξη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή