Επιστροφή ποσού τελών ακύρωσης παράδοσης δέματος από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Επιστροφή ποσού τελών ακύρωσης παράδοσης δέματος από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου οι υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. επέστρεψαν σε πολίτη τέλη ακύρωσης παράδοσης δέματος, η οποία δεν εκτελέστηκε, καθώς το δέμα επιδόθηκε στον αρχικό προορισμό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή