Διόρθωση λανθασμένου στοιχείου στο φορολογικό μητρώο πολίτη, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Διόρθωση λανθασμένου στοιχείου στο φορολογικό μητρώο πολίτη, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, διορθώθηκε η ημερομηνία λύσης του γάμου πολίτη στο υποσύστημα μητρώου του TAXIS. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με την επικαλούμενη από τις ΔΟΥ αδυναμία να τροποποιήσουν εσφαλμένες ή ανακριβείς εγγραφές στο υποσύστημα του Μητρώου του TAXIS. Με αφορμή την συγκεκριμένη αναφορά, η Αρχή επισημαίνει τη δυστοκία που παρατηρείται στην περίπτωση υποβολής αιτημάτων των πολιτών προς τις ΔΟΥ με αντικείμενο ακόμα και προφανείς διορθώσεις βασικών στοιχείων του φορολογικού τους μητρώου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή