Διαγραφή προστίμου Covid-19 λόγω επιβολής του σε λανθασμένη πραγματική βάση

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Διαγραφή προστίμου Covid-19 λόγω επιβολής του σε λανθασμένη πραγματική βάση και έλλειψης αιτιολογίας κατά την απόρριψη της σχετικής ένστασης

Περιγραφή

Το αρμόδιο Α.Τ. προχώρησε σε επανεξέταση των αντιρρήσεων του πολίτη και διαγραφή του επιβληθέντος προστίμου, λόγω λανθασμένης πραγματικής βάσης και έλλειψης αιτιολογίας της πράξης απόρριψης της σχετικής ένστασης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή