Ο Συνήγορος του Πολίτη στο 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη για το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής κατά τα 13 χρόνια λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής παρουσίασε η Βοηθός Συνήγορος κ. Ευαγγελία Μπαλλά στην εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεδρίου στις 18 Μαρτίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Η Βοηθός Συνήγορος αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης και της ύφεσης στο Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής και τόνισε ότι στο κρίσιμο διακύβευμα ‘Περιβάλλον ή Ανάπτυξη’ που παρουσιάζεται στην τρέχουσα συγκυρία στη χώρα μας αυτό που απαιτείται είναι η υπέρβαση διοικητικών ακαμψιών και γραφειοκρατικών εμποδίων με τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ιδιαίτερη μέριμνα στις αποφάσεις των κρατικών οργάνων στην αρχή προστατευόμενης εμπιστοσύνης αλλά και στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή