Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία της βιοποικιλότητας

Χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη περιλαμβάνονται στην έκδοση ‘Διαφυλάσσοντας τις σημαντικότερες περιοχές για τα πουλιά, την φύση και τον άνθρωπο. Υποθέσεις μίας δεκαετίας’ της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Στην έκδοση γίνεται μνεία στον ιδιαίτερα θετικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Αρχής για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή