Καταστήματα προσφοράς φαγητού και ποτού

Όλα | 2017 | 2014 | 2006 | 2000

2017

  • 21/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Παύση λειτουργίας καταστήματος στη Χαλκίδα λόγω αυθαιρεσιών και ηχορύπανσης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
    Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την εξέταση αναφοράς πολιτών σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στη Χαλκίδα που είχε επεκταθεί δια αυθαιρέτου στεγάστρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, όταν διαπίστωσε τη μη σύννομη λειτουργία του, ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ενεργήσουν αρμοδίως. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ήρθη η άδεια παραχώρησης απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, αποξηλώθηκε το αυθαίρετο στέγαστρο, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η παύση λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.

2014

2006

2000

  • 10/09/2000 - Ειδική Έκθεση
    - Ειδική έκθεση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
    Στατιστική και περιγραφική απόδοση των δυσλειτουργειών που διαπιστώνονται στη λειτουργεία των ΟΤΑ, αλλά και της αδράνειας ελέγχου των από τη Διοίκηση, μέσω των αναφορών που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή