Αδυναμία απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Ναύπακτο, λόγω ασαφειών και μεταβολών της νομοθεσίας

Αδυναμία απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Ναύπακτο, λόγω ασαφειών και μεταβολών της νομοθεσίας

Περιγραφή

Κάτοικοι του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου κατήγγειλαν στον Συνήγορο, το 2010, την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Αφού μεσολάβησαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Αρχής προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ο Συνήγορος διέκοψε τη διαμεσολάβηση, επισημαίνοντας: α) τις ασάφειες, ιδίως σε ό, τι αφορά τα ζητήματα της εκτέλεσης της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, που συνδέονται με τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, β) τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας, γ) τη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών που συνδέονται με κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε διαδικασία τακτοποίησης και δ) τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση μιας κεραίας, εκ των υστέρων. Επίσης, έκρινε τις απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ως αντίθετες με τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και τέλος, επισήμανε τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει πάντα να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός έργου ή μιας δραστηριότητας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή