Επανέναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων & Πυροπλήκτων & πληρωμή πληγέντων στο σεισμό του 2008

Παρέμβαση του Συνηγόρου για την επανέναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων και για την πληρωμή πληγέντων από το σεισμό του 2008

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πληγέντων από το σεισμό του 2008 σχετικά με την καθυστέρηση του ΤΑΣ Αχαΐας να καταβάλει το ποσό που είχε εγκριθεί για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, λόγω αφενός έλλειψης κονδυλίων και αφετέρου διακοπής της λειτουργίας του. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προβλεπόταν η κατάργηση ικανού αριθμού θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, στην οποία υπάγονταν και οι υπηρεσίες αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες. Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνοντας επιζήμια για τη χώρα την αποδυνάμωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παρενέβη αρμοδίως. Μετά την συστηματική παρέμβαση της Αρχής λειτούργησαν εκ νέου όλες οι εν λόγω υπηρεσίες, αποδεσμεύτηκε το αναγκαίο ποσό και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έλαβαν την α' δόση των χρημάτων για την αποκατάσταση του κτίσματός τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή