Βοηθός Συνήγορος

Ιωάννης Σαγιάς

 

Ο Ιωάννης Σαγιάς είναι Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία οικονομικά της Ανάπτυξης σε προπτυχιακό επίπεδο, και στη συνέχεια Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι διδάκτωρ του Ε.Μ.Π., της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Από το 1988  έως το 2004 ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Διδάσκει από το 2004 στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα μεθόδων ανάλυσης του χώρου, αστικής γεωγραφίας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, οργάνωσης του χώρου και μεθοδολογίας σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές επιπτώσεις της ανάπτυξης στον αστικό και περιφερειακό χώρο. Έχει δημοσιεύσει σε ζητήματα σχεδιασμού του χώρου, μεθόδων-τεχνικών ανάλυσης του χώρου, κοινωνικού διαχωρισμού, αστικής διάχυσης, συλλογικής κατανάλωσης, ανάπτυξης και θεσμών, γεωγραφίας της βιομηχανικής διάρθρωσης και απασχόλησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα της θεωρίας και της μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου με ειδικότερη αναφορά στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία.

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή