Προστασία του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, εφαρμογή των χρήσεων γης του Π.Δ. 09.08.1995

Εφαρμογή του Π.Δ. 09.08.1995 για την προστασία του χειμαρρικού ρεύματος Πεντέλης - Χαλανδρίου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά περιβαλλοντικού συλλόγου σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου τη μη συμμόρφωση της διοίκησης σε αποφάσεις του ΣτΕ και τη μη εφαρμογή από το Δήμο Χαλανδρίου ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης που προβλέπονται από το Π.Δ. 09.08.1995. Με τη διαμεσολάβηση της Αρχής απομακρύνθηκαν από τη Νομαρχία ορισμένες από τις παρανόμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και λήφθηκαν ορισμένα τεχνικά μέτρα από το Δήμο Χλανδρίου. Αντιθέτως ο Δήμος Χαλανδρίου ταχθηκε υπερ της λειτουργίας ορισμένων Κ.Υ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών αναψυχής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή