Διαδικασία απαλλοτρίωσης για δημόσια έργα

Όλα | 2017 | 2000

2017

  • 04/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡΓΟΣΕ
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου από την ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμένα, αν και το ποσό της αποζημίωσης είχε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο) και δεν ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ, η αναφερόμενη αδυνατούσε να το εισπράξει, καθώς η αρμόδια υπηρεσία της ζητούσε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου

2000

  • 10/09/2000 - Ειδική Έκθεση
    - Ειδική έκθεση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
    Στατιστική και περιγραφική απόδοση των δυσλειτουργειών που διαπιστώνονται στη λειτουργεία των ΟΤΑ, αλλά και της αδράνειας ελέγχου των από τη Διοίκηση, μέσω των αναφορών που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή