Η εξαίρεση της ιθαγένειας

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται αναφορές που έχουν  περιέλθει στον Συνήγορο του Πολίτη και είναι εκτός αρμοδιότητας, εξαιτίας αδυναμίας εξέτασης υποθέσεων υπό το πρίσμα του 3304/05, λόγω της εξαίρεσης που εισάγει η διάταξη του άρθρου 4 του ν.3304/05, σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις του νόμου αυτού «[…] δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας και δεν θίγουν τις διατάξεις που ρυθμίζουν την είσοδο και την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ατόμων άνευ υπηκοότητας στην επικράτεια, ούτε τη μεταχείριση που συνδέεται με τη νομική κατάστασή τους ως ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόμων άνευ ιθαγένειας».

Όλα | 2014 | 2010 | 2007 | 2006 | 2005

2014

2010

2007

2006

 • 31/12/2006
  - Απασχόληση & Εργασία
  Αλλοδαποί - άδειες πωλητών σε λαϊκές αγορές (Υποθέσεις 4409/2006 και 6343/2006)
 • 31/12/2006
  - Απασχόληση & Εργασία
  Αλλοδαπή εκπαιδευτικός – απόλυση (Υπόθεση 19747/2005)
 • 31/12/2006
  - Αγαθά – Υπηρεσίες
  Ανήλικα τέκνα μεταναστών - έκδοση πιστοποιητικών γέννησης (Υπόθεση 2298/2006)
 • 31/12/2006
  - Εκπαίδευση
  Αλλοδαποί σπουδαστές - φοιτητικό επίδομα στέγης (Υπόθεση 2642/2006)
 • 31/12/2006
  - Εκπαίδευση
  Αλλοδαποί σπουδαστές - φοιτητικό επίδομα στέγης(Υπόθεση 9606/2006)

2005

 • 31/12/2005
  - Εκπαίδευση
  Αλλοδαπός φοιτητής - επίδομα στέγηςκαι υποτροφία (Υπόθεση 3393/2005)

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή