Διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων

Οι θρησκευτικές, πολιτικές και λοιπές πεποιθήσεις εμπίπτουν στην έννοια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τον νόμο 2472/1997, οπότε κατ’ αρχήν απαγορεύεται η καταγραφή τους από κρατικές αρχές ή ιδιωτικούς φορείς, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος νόμιμος σκοπός και ταυτόχρονα πιστοποιείται η σχετική συναίνεση του πολίτη. Έτσι λ.χ. επιτρέπεται η καταγραφή θρησκεύματος στο ληξιαρχείο καθώς σ’ αυτή στηρίζεται η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων όπως η τέλεση θρησκευτικού γάμου, επιτρέπεται η καταγραφή αντιρρησιών συνείδησης στα στρατολογικά μητρώα καθώς σ’ αυτή στηρίζεται η υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς. Αν μια υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να καταχωρίσει τέτοια στοιχεία, πρέπει να ζητήσει άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή να ερευνήσει εάν υπάρχει ήδη τέτοια άδεια. Πολλά σχετικά ζητήματα βρίσκονται ακόμη σε νομική εκκρεμότητα, όπως λ.χ. η καταγραφή θρησκεύματος στα σχολικά μαθητολόγια. Δείτε περισσότερα

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά αναφορές πολιτών που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, σχετικά με αθέμιτες διακρίσεις, τις οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αναφερόμενων είχε διενεργήσει εις βάρος τους η διοίκηση, κατά παράβαση των διατάξεων περί ίσης μεταχείρισης.

 

Όλα | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 | 2005

2014

2013

2012

2008

 • 31/12/2008
  - Εργασία
  Επίπεδο σπουδών, διαβάθμιση πτυχίου και επαγγελματικά δικαιώματα μειονοτικών Δασκάλων

2005

 • 21/11/2005
  - Παρενόχληση
  Διακριτική μεταχείριση μουσουλμάνων από αστυνομικό όργανο (Υπόθεση 13256/2005)
 • 01/01/2005
  - Απασχόληση & Εργασία
  Διάκριση λόγω κομματικής ένταξης (Υποθέσεις 13820/2005, 18035/2005 και 16885/2005)
 • 01/01/2005
  - Απασχόληση & Εργασία
  Μουσουλμάνος Έλληνας - εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο (Υπόθεση 12573/2005)

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή