Διακρίσεις λόγω ηλικίας

Με τις διατάξεις του νόμου 3304/2005 έχει καταργηθεί κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη που εισάγει διάκριση λόγω ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Άτομα που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες συχνά αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού ή υπηρεσιακής εξέλιξης, καθώς η ηλικία συνδέεται με χαρακτηριστικά όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση και αντοχή, η διαθεσιμότητα και η προσαρμοστικότητα, τα οποία θεωρούνται μειωμένα στις ηλικίες αυτές. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις αποκλείονται και νεότερα άτομα, με επίκληση την έλλειψη εκ μέρους τους πείρας και κοινωνικών δεξιοτήτων.  Δείτε περισσότερα

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά, αναφορές πολιτών που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, σχετικά με αθέμιτες διακρίσεις, τις οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αναφερόμενων είχε διενεργήσει εις βάρος τους η διοίκηση, κατά παράβαση των διατάξεων περί ίσης μεταχείρισης.

 

Όλα | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Αποτελέσματα 1 έως 15 από 37.

2014

2013

2012

2011

 • 31/12/2011
  - Πρόσβαση στην απασχόληση
  Συμμετέχων σε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου του Μουσείου Ακρόπολης, προσέφυγε στον Συνήγορο διαμαρτυρόμενος για τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας που έθετε η σχετική προκήρυξη.

2010

2009

 • 31/12/2009
  - Εργασία
  Έλεγχος κριτηρίων για την πρόσληψη δημοσιογράφων ορισμένου χρόνου από Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό
 • 31/12/2009
  - Εργασία
  Όριο ηλικίας σε προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (υπόθεση 16193/2009)
 • 31/12/2009
  - Εργασία
  Όριο ηλικίας σε προκήρυξη για μετατάξεις (υπόθεση 3093/2009)
 • 31/12/2009
  - Εργασία
  Άρνηση εγγραφής στο μητρώο ναυτικών (υπόθεση 3803/2009)

Αποτελέσματα 1 έως 15 από 37.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή