Στεγαστική αποκατάσταση

Στεγαστική αποκατάσταση

Μη κυβερνητική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπέβαλε αναφορά σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης του προγράμματος «Στεγαστική αποκατάσταση Aθιγγάνων» του Δήμου Πατρέων, ειδικότερα όσον αφορά στην περιοχή Ριγανόκαμπου. Προκειμένου ο Συνήγορος του Πολίτη να διερευνήσει αναφορές που προέρχονται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγρ. 4 του Ν. 3304/2005, η ύπαρξη πληρεξουσίου από τους άμεσα θιγομένους (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής). Αντίθετα, η σχετική κοινοτική ρύθμιση αρκείται στην ύπαρξη συγκατάθεσης των θιγομένων, γεγονός που επιτρέπει ενδεχομένως και εναλλακτικές, λιγότερο τυπικές, μορφές πιστοποίησης της εκπροσώπησης. Στη συγκεκριμένη, ωστόσο, περίπτωση, η οργάνωση παρέλειψε να επικαλεστεί οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης θιγομένων. Η παράλειψη αυτή υποχρέωσε την Αρχή να απόσχει από την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή