Μετεγκατάσταση Ρομά

Μετεγκατάσταση Ρομά

Σύλλογος Ρομά υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο στεγαστικό πρόβλημα των μελών του που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Λάρισας. Ο Δήμος Λάρισας, κατά την αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα αυτό, διαπίστωσε ότι η αγορά οικοπέδων εντός των ορίων του δήμου είναι απαγορευτική λόγω υψηλού κόστους. Για τον λόγο αυτόν προτάθηκε η μετεγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή Κουλουρίου –όρια βιομηχανικής περιοχής– αλλά ο οικείος σύλλογος Ρομά, μέσω του επίσημου εκπροσώπου του, αρνήθηκε την πρόταση διότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι κατάλληλη και πιθανόν να έχει επιπτώσεις στην υγεία των Pομά. Ύστερα από αυτά, κάποιοι δημότες Ρομά αγόρασαν έκταση στον όμορο Δήμο Πλατυκάμπου με σκοπό τη δημιουργία οικισμού, αξιοποιώντας στεγαστικά δάνεια που τους είχαν ήδη εγκριθεί. Mετά τις αντιδράσεις όμως των κατοίκων της περιοχής, σε συνδυασμό με το ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις – σύμφωνα με σχέδιο προεδρικού διατάγματος περί ζώνης οικιστικού ελέγχου– χαρακτηρίζονταν ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, αποφασίστηκε η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για λόγους δημόσιου συμφέροντος (23.12.2004). Ύστερα από προφορικές δεσμεύσεις του Δημάρχου Κοιλάδας ότι δέχεται τη μετεγκατάσταση των Ρομά σε εκτάσεις του δήμου του, κάποιοι Ρομά αγόρασαν έκταση στον Δήμο Κοιλάδας. Επειδή όμως την ίδια στιγμή προτάθηκε από τον ίδιο δήμο η εκπόνηση «Σχεδίου Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης», εκδόθηκε εξάμηνη αναστολή έκδοσης αδειών και οικοδομικών εργασιών στην επίμαχη περιοχή. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν και πάλι ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απόφαση η οποία ενεργοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005. Τον Μάρτιο του 2006, οπότε και λήγει η αναστολή, θα έχει εκπνεύσει και το 18μηνο της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάποια από τα δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί στους Ρομά. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι αρκετοί Ρομά να έχουν επιτύχει τη δανειοδότησή τους, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η στεγαστική τους αποκατάσταση με την αγορά και την οριστική τους εγκατάσταση σε κατοικίες.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή