Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κατοικία

Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κατοικία

Έλληνας πολίτης, καταγωγής Pομά, διαμαρτυρήθηκε για την επιβολή υπέρογκων προστίμων από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν με το αιτιολογικό της ανέγερσης αυθαίρετης πρόχειρης κατοικίας· επειδή ο ενδιαφερόμενος αδυνατούσε να τα πληρώσει, κατεδαφίστηκε το παράπηγμα, το οποίο είχε τοποθετήσει προσωρινά σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του για τις ανάγκες στέγασης του ίδιου και της οικογένειάς του. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόθεση του πολίτη ήταν να καταστρέψει την κατασκευή αυτή μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών ανέγερσης κατοικίας στο οικόπεδο, το οποίο, αξίζει να επισημανθεί ότι είχε αγοραστεί από τον αναφερόμενο με την αξιοποίηση δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των Pομά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη άμεσα προς τη ΝΑ Αργολίδας και τον Δήμο Νέας Τίρυνθας. Στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση επισημάνθηκε η εσφαλμένη επιβολή προστίμων και η εξώθηση του αναφερόμενου Ρομά σε άμεση κατεδάφιση της πρόχειρης κατοικίας του (ενέργειες που ενδεχομένως να υποκρύπτουν διακριτική μεταχείριση). Σε απαντητικό έγγραφό της, η ΝΑ Αργολίδας αποδέχθηκε μερικώς παράβαση νόμου στην επιβολή προστίμων, χωρίς ωστόσο να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέταση ενστάσεων αλλά και τις επισημάνσεις του σχετικά με τη νομιμότητα της διατήρησης πρόχειρης κατοικίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ενός Pομά που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης. Επίσης, από τον Δήμο Νέας Τίρυνθας ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τη ματαίωση της διάνοιξης δρόμου μετά την αγορά του παρόδιου οικοπέδου από τον αναφερόμενο πολίτη. Ο Δήμος Νέας Τίρυνθας δεν έχει απαντήσει ικανοποιητικά στο ζήτημα της ανάκλησης της αρχικής του απόφασης να αποδεχθεί την παραχώρηση γης από τους όμορους ιδιοκτήτες για τη διάνοιξη δρόμου, με αποτέλεσμα να εγείρονται υπόνοιες μεροληψίας σχετικά με τους λόγους ανάκλησης της οικείας παραχώρησης. Επιδιώκοντας τη γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει υποβάλει προς τη ΝΑ Αργολίδας, το YΠEΣΔΔA και το ΥΠEXΩΔE τις απόψεις του, ζητώντας να διευκρινιστούν τα σχετικά ζητήματα και να εναρμονιστούν οι πρακτικές όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην κατεύθυνση λήψης θετικών μέτρων που θα εναρμονίζονται με το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα νόμιμης προσωρινής εγκατάστασης στο ιδιόκτητο ακίνητο έως την αποπεράτωση του κτίσματος.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή