Κατεδαφίσεις καταλυμάτων Ρομά – εξώσεις

Κατεδαφίσεις καταλυμάτων Ρομά – εξώσεις

Από τον Συνήγορο του Πολίτη διερευνώνται αναφορές για παράνομες εξώσεις και κατεδαφίσεις πρόχειρων καταλυμάτων Ρομά στις περιοχές Ριγανόκαμπος και Μακρυγιάννη του Δήμου Πάτρας και στην περιοχή Κλαδισός, στα όρια μεταξύ των Δήμων Χανίων και Θερίσου. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων εμμένει στην άποψη, ότι οι εν λόγω ενέργειες έγιναν μετά από καταγγελίες πολιτών για συγκεκριμένες εστίες μόλυνσης στους καταυλισμούς και για εγκατάλειψη σκουπιδιών, επρόκειτο δε για κατεδαφίσεις εγκαταλελειμμένων οικιών, γεγονός το οποίο οι υπηρεσίες του Δήμου επισήμαναν ότι το διερεύνησαν επίμονα και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι τα παραπήγματα έχουν εγκαταλειφθεί από περίοικους Ρομά. Αντιστοίχως, στη περίπτωση των Ρομά της περιοχής Κλαδισού, ο Δήμος Θερίσου σε απαντητικό έγγραφό του επισήμανε ότι η περιοχή αυτή δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου του και συνεπώς δεν έχει καμία εμπλοκή στην εν λόγω απομάκρυνση, αλλά ούτε έχει και ευθύνη για την αναζήτηση χώρου κατάλληλου για την εγκατάσταση των ως άνω Ρομά, δεδομένου ότι κανένας από τους διαβιούντες στην περιοχή Ρομά δεν είναι δημότης Θερίσου. Παράλληλα, από την πλευρά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, επισημάνθηκε ότι η απομάκρυνση ήταν εκούσια και δεν ασκήθηκε καμία πίεση στους Ρομά, προκειμένου να αποχωρήσουν από τον συγκεκριμένο χώρο.  Και για τις δύο περιπτώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη επιδίωξε να συγκεντρώσει κάθε πρόσφορο προς αξιοποίηση στοιχείο, δεδομένων των δυσχερειών απόδειξης που εμφανίζουν οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί των δύο πλευρών, προκειμένου να καταλήξει στις τελικές διαπιστώσεις του. Επίκειται σχετικό πόρισμα για το συνολικό πρόβλημα εγκατάστασης των Ρομά της Πάτρας και νέα διερευνητικά έγγραφα προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στα Χανιά.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή