Αντιδράσεις περιοίκων

Συνθήκες διαβίωσης Ρομά - αντιδράσεις περιοίκων

Ρομά εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε παραπήγματα εντός  αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας ενός εκ των άνω, χωρίς τις στοιχειώδεις εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, αποχεύτεση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κλπ), δημιουργώντας ανθυγιεινές εστίες και ηχορύπανση, λόγω χρήσης γεννήτριας, καθιστώντας ανυπόφορη τη διαβίωση των περιοίκων. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Λευκάδος, στην από 12-08-05 διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,  επιβεβαίωσε τα ανωτέρω και προέβη σε συστάσεις προς τους καταγγελλόμενους, ζητώντας τη συμμόρφωσή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην εν λόγω υπόθεση, αντιθέτως το πρόβλημα επεκτείνεται σε όμορες ιδιοκτησίες και κοινόχρηστους χώρους (περιβάλλοντες χώρους, δρόμους, σε ανοιχτό αγωγό ομβρίων), καθότι αυτοί χρησιμοποιούνται για τις φυσικές τους ανάγκες, όχι μόνο από τους μόνιμους κατοίκους Ρομα, αλλά και από φιλοξενούμενους αυτών. Περαιτέρω,  εξακολουθεί η πολύωρη χρήση γεννήτριας   παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εντός της ως άνω ιδιοκτησίας.

Τα ανωτέρω έθεσε η Αρχή υπόψη του Δήμου  του Τμήματος Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. Λευκάδος (για γεννήτρια)   του τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδος (για ηχομέτρηση) με την επισήμανση ότι  ο  Συνήγορος   του  Πολίτη  ως  φορέας    εφαρμογής   της     Οδηγίας   2000/43/ΕΚ (ν. 3304/05) για την καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής, επιμένει στην ανάγκη συνεργασίας όλων των συναρμοδίων φορέων για: α) την ανάγκη στεγαστικής αποκατάστασης των Ρομά με βιώσιμες λύσεις και β) την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους ειδικά σε θέματα υγιεινής, βάσει της κοινής Υπουργικής Απόφασης Β-973/2003, τροποποιητικής της Υγειονομικής διάταξης Α5/696/83 «για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων». Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ως άνω απόφασης «Μέχρι την ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην μόνιμη εγκατάσταση των ανωτέρω επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση αυτών εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των επομένων άρθρων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Δεν επιτρέπεται σε κανέναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή έστω και προσωρινή εγκατάσταση κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους παραλίες τοπία φυσικής ομορφιάς, ή σε περιοχές που μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία…», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 «Η οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας των εγκεκριμένων χώρων εγκαταστάσεως γίνεται από τον δήμο Δήμο ή Κοινότητα».

Από τις μέχρι τώρα ληφθείσες απαντήσεις προκύπτει ότι οι  ενέργειες των συναρμοδίων φορέων έγιναν χωρίς να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα,  που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και ένταξης στο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Λευκάδος προέβη στη διενέργεια νέου επιτόπιου ελέγχου και κατόπιν της διαπίστωσης περί μη βελτίωσης «των υφισταμένων συνθηκών [υγιεινής]…» και μη «συμμόρφωσης» των καταγγελλομένων στις συστάσεις της, ζήτησε την ποινική δίωξη του υπευθύνου, επισημαίνοντας παράλληλα την υποχρέωσή του ως ιδιοκτήτη για κατασκευή αποχωρητηρίων, βάσει του άρθρου 19 της Υ.Δ.  της 14/11/1938 «Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας» και του άρθρου 1 της Υ.Δ. Γ1γ/9900/27-11-74 όπως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει ζητήσει από το κ. νομάρχη Λευκάδας την πιστοποίηση τυχόν περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών και την επιβολή των σχετικών προστίμων, βάσει της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 4 του ν. 3010/02). Τέλος, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδος  επιχείρησε δύο φορές τη διενέργεια ηχομέτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ηχορύπανση από τη χρήση γεννήτριας, ανεπιτυχώς διότι η χρήση γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες. Ως εκ τούτου επίκειται νέος έλεγχος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο Δήμο Λευκάδος να μεριμνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ., περί στήριξης οικονομικά αδύνατων δημοτών «με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης…» σε αυτούς, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα κατασκευής της συγκεκριμένης υποδομής αποχέτευσης. Η Αρχή έκρινε απαραίτητη την κοινή σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων, ενδεχομένως με πρωτοβουλία του Δήμου Λευκάδος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών και για την εφαρμογή της Υγειονομικής διάταξης Α5/696/83 (όπως ισχύει σήμερα), με σκοπό τη συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή