Κατασχέσεις οικιών Ρομά

Κατασχέσεις οικιών Ρομά που έχουν αποκτηθεί από δάνεια στεγαστικής αποκατάστασης

Έγγραφο ΣτΠ σχετικά με υπό διερεύνηση αναφορές για αναγκαστικές κατασχέσεις ακινήτων, τα οποία έχουν αποκτηθεί από τους ιδιοκτήτες τους, με τραπεζικό δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των Ελλήνων τσιγγάνων. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναφορών αυτών τα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο έχουν προκληθεί λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων του στεγαστικού δανείου με αποτέλεσμα να καταστούν οι ανωτέρω οφειλές ληξιπρόθεσμες και απαιτητές από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή