Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Προστασία της Εργασίας

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Προστασία της Εργασίας

Τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της  Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» απέστειλε στον Πρόεδρο της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Βασίλειο Οικονόμου, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή