Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού.

Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού: "Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας

Ο παρών Ανοικτός Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 1   "Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας" της Οριζόντιας Πράξης "Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές" με κωδικο MIS 365220, η οποία  υλοποιείται από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ).

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης 31 Οκτωβρίου 2012

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Παύλος Γιαμάς p.giamas@parliament.gr

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή