Στοιχεία προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τα οικονομικά έτη 2009, 2010 και 2011.

Στοιχεία προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τα οικονομικά έτη 2009, 2010 και 2011.

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες  της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη»,

σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία της Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

 

2011

2010

2009

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Δαπάνες για αποδοχές

6.270.508

6.692.161

7.704.100

Δαπάνες για πρόσθετες και λοιπές  παροχές

5.814

42.385

62.420

Καταναλωτικές και σύνθετες (λειτουργικές) δαπάνες  

1.608.847

2.002.651

2.315.998

Μεταβιβαστικές πληρωμές

2.680

3.890

2.900

 

7.887.849

8.741.087

10.085.418

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή