Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθημερινής αποδελτίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, για ένα (1) έτος, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή