Απόφαση του ΕΔΔΑ για τη θρησκευτική ελευθερία κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Απόφαση του ΕΔΔΑ για τη θρησκευτική ελευθερία κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Για παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καταδίκασε την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απόφαση http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203165 «Σταυρόπουλος κατά Ελλάδος» της 25ης Ιουνίου 2020.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή